Dating for ældre Ringkøbing-Skjern

Personer, der bor alene, kan komme i en situation, hvor et midlertidigt plejeophold vil være den bedste løsning.Det kan fx være i situationer hvor ældre er udskrevet fra hospitalet efter et hoftebrud, men har behov for lidt ekstra opsyn de første par uger.Det kan også være, at du har fået en kronisk sygdom eller er blevet alvorligt syg, og at dette svækker dig så meget, at du får brug for hjælp, træning, psykisk støtte eller andet.

Den Nationale Tolkemyndighed kan hjælpe dig med at afklare, hvem der skal tolke for dig.Har du lyst til at møde andre og deltage i aktiviteter og det sociale samvær, har du rige muligheder for det i et af kommunens aktivitetscentre eller i dit lokale frivilligcenter.I takt med at du bliver ældre, kan du få brug for hjælp i hverdagen.Du kan få flere oplysninger om kommunens madserviceordning hos kommunen. (2017) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem.Der kan også være tale om madserviceordninger, som du kan afhente eller indtage hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Dating for ældre Ringkøbing-Skjern

På samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen.

Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.Ved aflastning kan patienten fx få tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.Kommunen kan også, hvis du selv har behov for det, tilbyde dig et midlertidigt ophold i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads.Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *