Dating sider for homoseksuelle Brøndby

Derfor mente den franske stat, at landet står i en speciel situation, og at den permanente karantæne til homo- og biseksuelle, netop er med til at beskytte modtagerne af donorblod og medicin fremstillet af donorblod.Selvom domstolen anerkendte nødvendigheden af den franske lov, er der dog ikke tale om entydigt medhold til den franske holdning.

dating sider for homoseksuelle Brøndby

Copenhagen Pride er en organisation, som arbejder på at synliggøre miljøet for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i Danmark. til det indledende arbejde med at etablere en arbejdsgruppe bag projektet.Siden er en række organisationer gået sammen om at få World Pride til København.Organisationerne Pan Idræt og Copenhagen Pride har etableret projektorganisationen ’Happy Copenhagen’, som i samarbejde med City of Congress og Wonderful Copenhagen vil forsøge at få begivenheden til byen.I sin dom fremhæver dommerne, at en permanent udelukkelse af homo- og biseksuelle mænd fra at give blod måske er ude af proportioner med problemets størrelse, fordi der siden sagens start kan være fremkommet ny teknologi og nye diagnosemetoder, som kan påvise hiv-smitte i donorblod.EU-domstolen pålægger derfor den franske forvaltningsdomstol at undersøge, om der findes sådanne teknologier og diagnosemetoder, og om man ved at anvende disse, kan lempe lovgivningen og afskaffe den livslange udelukkelse af bøsser og biseksuelle mænd.

Dating sider for homoseksuelle Brøndby

Og alle portioner blod, der anvendes på danske hospitaler, bliver testet for de mest almindelige vira, inden de bliver givet til en patient.""Derfor er risikoen for at blive smittet ved blodtransfusion forsvindende lille," siger Henrik Ib Nielsen til Jyllands-Posten.Han mener, at man i højere grad burde fokusere på om donorerne har risikoadfærd og forklarer, at det ud fra en statistisk betragtning ikke giver nogen mening, at udelukke bøsser og biseksuelle mænd fra at donere blod."Hvis man fraregner København, som har en overrepræsentation af homoseksuelle mænd blandt de hiv-smittede, så er situationen i dag, at der er lige mange mænd og kvinder, der bliver smittet med hiv," siger Henrik Ib Nielsen og fortsætter:"Derfor vil det i praksis ikke øge smitterisikoen for modtagere af blodtransfusioner, hvis man tillod homo- og biseksuelle mænd, at donere blod," Så sent om i maj 2014 opfordrede Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at revurdere om bøsser og biseksuelle mænd kan donere blod, men endnu er der ikke sket nogen ændring på området.Dagens dom giver dog ikke nogen af parterne entydigt ret, men medgiver, at den franske lovgivning kan medføre forskelsbehandling og kan være i strid med EU's menneskerettighedscharter.Dommen anerkender dog samtidig, at det kan være nødvendigt at indføre en diskriminerende lovgivning, "såfremt den er nødvendig og faktisk opfylder de mål af almen interesse, der er anderkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder,"Og det er netop, hvad Frankrig påberåber sig i denne sag.Hvis det viser sig, at der ikke findes en teknologisk løsning på problemet, mener EU-domstolen, at den franske forvaltningsdomstol alligevel bør undersøge om loven kan lempes, og peger på at man via en personlig screening af de homo- og biseksuelle mænd, måske kan identificere de mænd, der udgør en risiko for at levere smittet donorblod.

I Danmark har man ingen lov på området, men i overensstemmelse med regler fra Sundhedsstyrelsen afviser blodbankerne rutinemæssigt homo- og biseksuelle mænd, der ønsker at donere blod.Her mener man, at hensynet til modtagerne af donorblod vejer tungere end hensynet til de bøsser og biseksuelle mænd, som vil donere blod.Under sagen fremlagde Frankrig tal, der viser, at forekomsten af hiv-smittede i Frankrig, mellem 2003 og 2008, var 200 gange højre blandt homo- og biseksuelle mænd, end den var blandt heteroseksuelle mænd, og at Frankrig er det land i Europa og Centralasien, der har den højeste forekomst af hiv-smitte blandt homo- og biseksuelle mænd.World Pride er indtil videre blevet afholdt fire gange i storbyerne Rom, Jerusalem, London og Toronto.Næste World Pride forventes afholdt i Madrid i 2017.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *