En dating Solrød

Nu viser en ny amerikansk undersøgelse, at vores selvværd er påvirkeligt af selv ganske små omstændigheder i omgivelserne.For at beskrive denne undersøgelse må vi først omtale en sondring mellem det bevidste og det ubevidste selvværd.I andre tilfælde kommer der en række tilfældige bogstaver, der ikke danner et ord, og så skal forsøgspersonen ikke trykke på knappen.Det menes nu, at hvis bogstavet danner et ord, og hvis det forudgående ord minder den pågældende forsøgsperson om dette efterfølgende ord, vil han eller hun være hurtigere til at trykke på knappen, fordi det forudgående ord - ved ubevidst at minde om det efterfølgende - gør det lettere for dette ord at komme frem i forsøgspersonens bevidsthed.

Der har været en tendens i psykologien til at se på vores selvværd, som en størrelse, der efterhånden - som følge af opvækst og livserfaringer - udvikler sig til en bestemt og temmelig konstant størrelse, således at en voksen person forventes at have et bestemt selvværd af en vis størrelse, som om det var en fast og uforanderlig egenskab - og det er det bestemt ikke.Det kan være svært for den ikke-uniformerede partner at acceptere, og derfor har blandt andet politimænd, sygeplejersker og stewardesser ofte svært ved at holde fast på en kæreste.Min far er politibetjent i Roskilde, og jeg har oplevet, hvordan det har været svært for ham at finde en kæreste i den travle hverdag, han har, med skiftende arbejdstider og lange vagter.Projektet ”Jordportalen” handler om udvikling af en webbaseret ”jorddating”, hvor folk, der enten vil af med jord eller ønsker at modtage jord, kan finde hinanden og lave aftaler omkring flytning og modtagelse af jord.Visionen er, at Jordportalen skal understøtte en effektiv og energibesparende håndtering af jord til gavn for både brugerne og miljøet.

En dating Solrød

Ikke særligt overraskende tyder forskningen på, at vores selvværd i høj grad afspejler den »værdi«, vi under opvæksten og senere i livet oplever, at andre tillægger vores person.Børn, der opdrages med stor kærlighed og omsorg, får ifølge adskillige undersøgelser et bedre selvværd end børn, der vokser op i et kærlighedsfattigt miljø.Der er nemlig undersøgelser, der tyder på, at mennesker med tendens til et negativt selvværd forsøger at modvirke denne truende følelse af lavt selvværd ved at 'foregive' et højere selvværd, når de direkte bliver spurgt om deres selvværd, Forskere har derfor udviklet en særlig test til måling af den »ubevidste« eller »dybere« selvværdsfølelse. en dating Solrød-55en dating Solrød-4en dating Solrød-78 Denne test er baseret på, at man kan måle, hvor godt to ting hænger sammen i sindet hos et menneske ved at registrere, hvor let man kommer til at tænke på det ene, når man præsenteres for det andet.Uniformerede singler er jaget vildt Hjemmesiden er ikke kun til fordel for kærlighedshungrende uniformsdanskere.

Der er nemlig rigtig mange mænd, der sender lange blikke efter sygeplejersken i den hvide kittel, og kvinder, der drejer hovedet af led, når betjentene går patrulje i gågaden.

Hvis det forudgående ord ikke minder forsøgspersonen om det efterfølgende ord, skulle reaktionstiden ifølge teorien være længere.

Testen er indrettet således, at de forudgående ord enten er jeg-ord (såsom jeg, mig, min osv.), der minder forsøgspersonen om ham eller hende selv, eller ord, der henviser til andre (ham, hun, dem, deres osv.).

Undersøgelsen omfattede en stor gruppe yngre kvinder, der enkeltvis blev modtaget ved undersøgelsens start af én af to kvindelige forsøgsledere.

De to forsøgsledere opførte sig fuldstændig ens over for forsøgspersonerne, når de satte dem til at gennemføre den omtalte test for det ubevidste selvværd (forsøgspersonerne vidste naturligvis ikke, hvad forsøget reelt gik ud på).

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *